ÄÖPENING MIT UT OETROPE VAN OS NUUJ VEURGENGERS!!

11e van de 11e ÄÖPENING MIT UT OETROPE VAN OS NUUJ VEURGENGERS!!

Ouch dit jaor äöpene veer es carnavalsvereniging de vastelaovend traditiegetroew op 11-11-2017 Róndj de klok van 17:49oer verzamele veer ós bie ózze Markoef aan de kèrk. Dit jaor sjteit dao weer get speciaals te gebeure: veer gaon dao namelik ózze nuje Veurzitter Robert Cluitmans installere. Aansloetend zulle veer os nao Cafe de Sport gaon begaeve veur het oetrope van os nuuj veurgengers. Langzaam wird der al flink gesjpeculeerd, en komme de zenuwe bie os veurgengers nao veure. Dit jaor starte v’r mit het veursjtèlle van ós nuuj Markoevekids prinske of prinsesje zo róndj de klok van 19.11 oer. Get later op de aovend gaon v’r kieke nao waem ós bie de jeug veur zal gaon. ‘T 57e jeugprinsepaar wird oetgerope róndj de klok van 20.11 oer. En dan brandj het spektakel los want róndj de klok van 22.00 oer gaon v’r kieke waem de grote prins of prinsepaar geit waere veur dit jaor. Veer kinne uch zègke det de sjpanning hoog zal oploupe. Deze sjone aovend waert muzikaal omlies door DJ Olaff dae garant sjteit veur ’t verzorge van eine sjpetterende aovend.
Zit dus alvas 11 november 2017 in ugge agenda – vanaaf 19 oer in Café de Sport in Melick.
Deze aovend waert meugelijk gemaak door Café de Sport!

Haaj ós Facebook inne gate veur meer informatie!!