Optoch 2020

Nog effe en dan is ’t weer zo wiet: de grote optoch trèk weer door ’t Markoevelandj.

Wilt geer ouch mitdoon óm d’r same weer get sjoons van te make?

Wilt geer kans make op eine pries?

Lever dan óngersjtaond breefke ingevöld in bie Els Wolfs, Dorpsstraat 86, 6074 GD Melick.
let op: insjrieve kin tot en mit 22-2-2020!!

———————————————————————————————————————————————-

INSJRIEFFORMULIER OPTOCH 23 FIBBERWARIE 2020:

naam:________________________________________________________________________________

adres:________________________________________________________________________________

telefoon:__________________________ email:_______________________________________________

aantal deilnummers: ___________

geluid: jao/nae

Kategorie: grote wage;    kleine wage;   grote groep;      kleine groep   of  Einzelgänger (aansjtrepe waat van toepassing is)

MAM-trofee:   jao/nae

Kórte ómsjrieving van de oetbeelding: ______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________

Biezónjerhede: ___________________________________________

_______________________________________________________________________________

Hie de route van de optóch welke op vastelaoveszunjig 23 fibberwarie weer door de sjtraote van melick zal trékke

 

Reglement voor de carnavalsoptocht 2020.

Vanaf 13.00 uur:                              Opstellen bij het Apollocentrum. De grote wagens stellen zich op, in omgekeerde volgorde, vanaf de Kennedysingel richting Groenstraat. Alle wagens moeten uiterlijk om 13.30 uur opgesteld zijn. Volg ook de aanwijzingen van de verkeersregelaars en de leden van het optochtcomité.

Op de parkeerplaats bij de Apollohal is ruimte voor de Einzelgängers en de groepen

 

Vertrek optocht vanaf 14.11 uur via:

Apollolaan, Groenstraat, Dorpsstraat, Kerkstraat, Brouwestraat, Marktstraat, Sint Servaaslaan, Parklaan, Jacques Schreursstraat, Apollolaan naar de parkeerplaats bij het Apollocentrum.

Volgorde van vertrek:   De nummer 1 van de optocht vertrekt als eerste vanaf de parkeerplaats en alle andere deelnemers sluiten hierbij aan. De nummers van de wagens sluiten aan bij de volgorde van de groepen en einzelgängers. Op het eind van de route is het verzoek om alle deelnemers nogmaals te bekijken voor het beoordelen van de deelnemersprijs.

 

Ontbinding:                                      om + 16.00 uur op de parkeerplaats bij het Apollocentrum.

 

Prijsuitreiking:                                 om 17.30 uur in het Apollocentrum.

 

Jurering beoordeling:
Er zijn 5 categorieën en voor iedere categorie zijn er enkele prijzen:

Einzelgängers                 (1 persoon)

Kleine groepen                (2 t/m 8 personen)

Grote groepen                 (9 of meer personen)

Kleine Wagens                 Voortgetrokken door een personenauto of kleine tractor. Maximale bakmaat is 3.07 meter bij 1.58 meter.

Grote Wagens                  Voortbewogen door een vrachtauto o f grote tractor. Afmetingen groter dan 3.07 meter bij 1.58 meter.

De jury is onafhankelijk en bestaat NIET uit leden van de carnavalsvereniging. Over de uitslag van de jury kan niet worden gediscussieerd.

Net als voorgaande jaren zal aan de eerste prijzen van alle categorieën naast geldprijzen ook een wisseltrofee verbonden zijn.

Deze wisseltrofeeën zijn geschonken door inwoners en ondernemers uit Melick en Roermond.

De wisselbekers mogen niet beschadigd worden en dienen ruimschoots (1 maand) voor de nieuwe optocht ingeleverd te worden bij Robert Daniëls, Dorpsstraat 69 te Melick.

 

Debutantenprijs:                            Deze prijs is sinds 2015 ingevoerd voor de beste debutant in de optocht. De jury beoordeelt wie hiervoor in aanmerking komt.

Voorkom gaten in de optocht. Volg de aanwijzingen op van het optochtcomité, de fietsende begeleiders of van de verkeersregelaars op centrale punten opgesteld zijn.

 

Veiligheid:

  • Afstand tussen de diverse wagens – groepen – einzelgengers bedraagt + 20 meter maar te grote gaten of opstoppingen moeten worden voorkomen;
 • Het is verboden geluid boven de wettelijke geluidsnormen te voeren (maximale gevelbelasting = 70 d(B)A);
 • Het is verboden aluminium of plastic confetti, sterretjes, slingers e.d. vanaf de wagens naar het publiek of in de vrije natuur te gooien. Omdat dit materiaal zeer schadelijk is voor het milieu is enkel papieren confetti/serpentines toegestaan;

 

 • Voertuigen moeten verplicht verzekerd zijn voor deze optocht;
 • Drankgebruik door chauffeurs is ten strengste verboden;
 • Uiteraard dienen chauffeurs in het bezig te zijn van een geldig rijbewijs;
 • Zorg dat er aan elke zijde van de wagen twee mensen lopen zodat geen personen onder de wielen van de wagen terecht kunnen komen;
 • Alle voertuigen dienen verzekerd te zijn;
 • Geen glaswerk of lege flessen of troep op de weg of trottoir gooien;
 • Let op drankgebruik tijdens de optocht: het is geen zuippartij maar een gezellig feest;
 • Deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars of begeleiding/leden van de optochtcommissie;
 • Brandblussers zijn verplicht op de wagens;
 • Indien 1 of meer personen op een wagen aanwezig zijn, dan dienen die wagens voorzien te zijn van een omheining van minimaal 1,20 meter hoog die nagelvast aan het object is gemonteerd;
 • Deelnemers met maskerades en uitbeeldingen die naar de algemene opvattingen aanstootgevend en/of beledigend zijn, worden uitgesloten van deelname. De veiligheid van deelnemers en publiek mag niet in het gedrang komen;
 • Indien het niet verantwoord is om aan de optocht deel te nemen, kan men tot aan de start van de optocht nog uitgesloten worden. Bij twijfel beslist de optochtcommissie en/of het bestuur;
 • Gooien van snoepgoed is niet toegestaan.

 

Alle schade aan (openbare) eigendommen of werken of vervuiling ervan die wordt veroorzaakt door of vanwege deelnemers aan de optocht zal op de betreffende persoon/personen worden verhaald.

 

Wij reken op uw medewerking en wensen u een fijne dag toe.

Het optochtcomité van

KV. de Markoef.