Privacy & Disclaimer

PRIVACY & DISCLAIMER

Deze Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.markoef.nl bezoekt.

BEHEER

De website www.markoef.nl staat onder beheer van Lars Engels Geluidstechniek. De contactgegevens zijn te vinden op www.markoef.nl.

GEGEVENS VAN BEZOEKER

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.markoef.nl worden permanent bewaard.
www.markoef.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

www.markoef.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.markoef.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

VRAGEN

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij www.markoef.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

DISCLAIMER

www.markoef.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.markoef.nl bezoekt.

GEGEVENS DIE DOOR DE KLANT VERSTREKT WORDEN

www.markoef.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op een door u gestuurd bericht via www.markoef.nl
1b Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.markoef.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

GEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN

Gegevens die door de klant aan www.markoef.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

BEVEILIGING

De gegevens die de klant verstrekt worden niet opgeslagen.

AANPASSING VAN KLANTGEGEVENS

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.markoef.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.markoef.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.