COVID-19 Update

UPDATE!

Leef vastelaovendvierend Roerdale,

Op dit moment gebeurd d’r väöl rondjóm de vastelaovend in Limburg. D’r waere ane eine kantj evenemente aafgelas en op anger plaatse gaeve ze aan door te wille gaon. Det haet ós doon besloete om de köp, net wie ’t vurig jaor, weer bie ein te sjtaeke.

Dinsdigaovend haet ein euverligk plaatsgevonje mit de börgemeister en de vastelaovesvereniging van Roerdale. Dao in is besjlaote óm, op basis van de huidige wèt- en regelgaeving, ós activiteite door te laote gaon.

Vanoet de börgemeister is ein moreel appèl gedaon op ós es vereniginge óm waakzaam óm te gaon mit activiteite of óm dees zellefs neet door te laote gaon. Juus dees moreel kwestie zórg bie ós veur ein duvels dilemma. Aan de eine kantj wille v’r alles gaer door laote gaon, aan de angere kantj zeen v’r de berichte in ’t nuujts die ós doon aafvraoge of v’r hie waal good aan doon.

Oeteindelijk is in samespraok mit de gemeinte besjlaote óm toch prinselikke gezelsjappe oet te gaon rope. En det doon v’r mit de volgende achterligende gedachte:
Gecontroleerd in eige dörp organisere, dao mit wille ver veurkomme det luuj ongecontroleerd nao anger gemeintes of locaties gaon, dao wo ’t waal moog. De gemeinte nump dit ‘t “waterbedeffect”.

D’r zeen ouch maatsjappelikke effecte aan dees activiteite verbónje. Veer wille ’t gemeinsjappelik draagvlak haje en sjteune ronjdóm de vastelaovend. Veur ’t tweede jaor op rie nieks kinne organisere is veur ós es klein vereniginge op d’n doer onhaaibaar.

Veer respectere de noe geljende wèt- en regelgaeving en zalle ós hie ten alle tieje aan conformere. Veer doon hie bie ouch ein beroop op uch:
Bie klachte blief toes en laot uch teste. Veer zölle sjtreng controlere aan de deur op ein geljige ID & QR-code en d’r geldj ein maximaal aantal bezeukers (de 75%-regel).

Moog nao de aankómmende persconferensie (a.s. vriedig) door ’t demissionair kabinet besjloete waere genaome, wodoor ’t neet meer haolbaar is om ein prinsoetrope te organisere dan zölle v’r ós hie bie neerligge en ós activiteit aaflasse.

Names,
K.V. De Markoef, Melick
C.V. de Beerbök, Vlodrop
C.V. De Biemösje, Postert
C.V. De Berggeite, St. Odiliënberg
K.V. D’n Uul van den Grauwert, Mofert
C.V. D’n Doal, Herkenbosch