OPTOCHREGLEMENT 2023

Reglement voor de carnavalsoptocht 2023.

Vanaf 13.00 uur: Opstellen bij het Laco sportcentrum. De grote wagens stellen zich op, in omgekeerde volgorde, vanaf de Kennedysingel richting Groenstraat. Alle wagens moeten uiterlijk om 13.30 uur opgesteld zijn. Volg ook de aanwijzingen van de verkeersregelaars en de leden van het optochtcomité.
Op de parkeerplaats bij het Laco sportcentrum is ruimte voor de Einzelgängers en de groepen.

Vertrek optocht vanaf 14.11 uur via:
Apollolaan, Groenstraat, Dorpsstraat, Kerkstraat, Brouwestraat, Marktstraat, Dr. Nolenslaan, Parklaan, Jacques Schreursstraat, Apollolaan naar de parkeerplaats bij het Laco sportcentrum.
Volgorde van vertrek: De nummer 1 van de optocht vertrekt als eerste vanaf de parkeerplaats en alle andere deelnemers sluiten hierbij aan. De nummers van de wagens sluiten aan bij de volgorde van de groepen en einzelgängers.

Ontbinding: om + 16.00 uur op de parkeerplaats bij het Laco sportcentrum.

Prijsuitreiking: om 17.00 uur in het Laco sportcentrum.

Jurering beoordeling: Er zijn 5 categorieën en voor iedere categorie zijn er enkele prijzen: Einzelgängers (1 persoon)
Kleine groepen (2 t/m 8 personen)
Grote groepen (9 of meer personen)
Kleine Wagens Voortgetrokken door een personenauto of kleine tractor. Maximale bakmaat is 3.07 meter bij 1.58 meter.
Grote Wagens Voortbewogen door een vrachtauto o f grote tractor. Afmetingen groter dan 3.07 meter bij 1.58 meter.
De jury is onafhankelijk en bestaat NIET uit leden van de carnavalsvereniging. Over de uitslag van de jury kan niet worden gediscussieerd.
Net als voorgaande jaren zal aan de eerste prijzen van alle categorieën naast geldprijzen ook een wisseltrofee verbonden zijn.
Deze wisseltrofeeën zijn geschonken door inwoners en ondernemers uit Melick en Roermond.
De wisselbekers mogen niet beschadigd worden en dienen ruimschoots (1 maand) voor de nieuwe optocht ingeleverd te worden bij Robert Daniëls, Dorpsstraat 69 te Melick.

Debutantenprijs: Deze prijs is sinds 2015 ingevoerd voor de beste debutant in de optocht. De jury beoordeelt wie hiervoor in aanmerking komt.

Voorkom gaten in de optocht. Volg de aanwijzingen op van het optochtcomité, de fietsende begeleiders of van de verkeersregelaars op centrale punten opgesteld zijn.

Veiligheid:

 • Afstand tussen de diverse wagens – groepen – einzelgängers bedraagt + 20 meter maar te grote gaten of opstoppingen moeten worden voorkomen;
 • Het is verboden geluid boven de wettelijke geluidsnormen te voeren (maximale gevelbelasting = 80 d(B)A);
 • Het is verboden aluminium of plastic confetti, sterretjes, slingers e.d. vanaf de wagens naar het publiek of in de vrije natuur te gooien. Omdat dit materiaal zeer schadelijk is voor het milieu is enkel papieren confetti/serpentines toegestaan;
 • Voertuigen moeten verplicht verzekerd zijn voor deze optocht;
 • Drankgebruik door chauffeurs is ten strengste verboden;
 • Uiteraard dienen chauffeurs in het bezig te zijn van een geldig rijbewijs;
 • Zorg dat er aan elke zijde van de wagen twee mensen lopen zodat geen personen onder de wielen van de wagen terecht kunnen komen;
 • Alle voertuigen dienen verzekerd te zijn;
 • Geen glaswerk of lege flessen of troep op de weg of trottoir gooien;
 • Let op drankgebruik tijdens de optocht: het is geen zuippartij maar een gezellig feest;
 • Deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars of begeleiding/leden van de optochtcommissie;
 • Brandblussers zijn verplicht op de wagens;
 • Indien 1 of meer personen op een wagen aanwezig zijn, dan dienen die wagens voorzien te zijn van een omheining van minimaal 1,20 meter hoog die nagelvast aan het object is gemonteerd;
 • Deelnemers met maskerades en uitbeeldingen die naar de algemene opvattingen aanstootgevend en/of beledigend zijn, worden uitgesloten van deelname. De veiligheid van deelnemers en publiek mag niet in het gedrang komen;
 • Indien het niet verantwoord is om aan de optocht deel te nemen, kan men tot aan de start van de optocht nog uitgesloten worden. Bij twijfel beslist de optochtcommissie en/of het bestuur;
 • Gooien van snoepgoed is niet toegestaan.

Alle schade aan (openbare) eigendommen of werken of vervuiling ervan die wordt veroorzaakt door of vanwege deelnemers aan de optocht zal op de betreffende persoon/personen worden verhaald.

Wij reken op uw medewerking en wensen u een fijne dag toe.

Het optochtcomité van
KV. de Markoef.