ZIEKENBEZOEK

Ziekenbezoek K.V. de Markoef:

Na 2 coronajaren waarin fysiek bezoek niet mogelijk was bezoekt KV de Markoef op zaterdag, 4 februari weer (oud) Melickenaren in de verzorgings- en verpleeghuizen in de omgeving.

Die dag krijgen de mensen die vroeger in Melick hebben gewoond de gelegenheid om de carnaval nog eens te herinneren. Prins, jeugdprins en leden van de Raad van 11 gaan dan bij hun langs waarbij een presentje wordt uitgereikt, herinneringen worden opgehaald en  soms nog wat wordt gezongen

Wij weten echter niet waar iedereen woont en aangezien we te maken hebben met privacy gevoelige informatie krijgen we van de instellingen de voor ons belangrijke gegevens niet meer door.

Bij deze een verzoek aan U: indien U iemand kent (vader, moeder, oom, tante, vriend of vriendin) die in één van de een verpleeg- of verzorgingshuizen in de buurt verblijft verzoeken wij U om dit door te geven via info@markoef.nl zodat wij voor hun een attentie kunnen bezorgen. Graag opgeven voor 3 februari. Tevens kunt U via dit mailadres ook doorgeven indien er iemand in het ziekenhuis ligt of aan huis gekluisterd is. Donderdag, 16-2 willen we diegenen een bezoek brengen.