Optoch Zunjig 11 fibberwarie

Zunjig 11 fibberwarie vanaaf 14.11 oer trèk de sjoonste optoch vanne
Roersjtreek door ’t dörp. Doot geer ouch mit?
Hie kint geer alle informatie vinje euver de optoch: insjriefformuliere
veur volwassene en kinjer, reglement en optochroute.
NB: De kinjeroptoch trèk vriedig 9 fibberwarie vanaaf 11.11 oer en
ouch daovan kint geer hie de route vinje.
Veer winse uch alvas väöl plezeer bie de veurbereijinge.