Oetsjlaag jubileumlaoterie 6×11 K.V. de Markoef

Noe Paose langzaam aan kump kinne veer truuk kieke op ein sjoon carnavalsseizoen. Ein seizoen det veur 贸s in 鈥檛 teike haet gesjtange van eindelik weer van 11-11 toet Aswoonsdig vastelaovend moge viere. Eindelik moogde Melick weer z贸nger de beperkende maotregele vanne euverheid aktiviteite organisere. En det kwoom precies op 鈥檛 juuste moment want veer haje jubileum: 6×11.

Es aafsjloeting van 贸s jubileumseizoen zeen de Aad Prinse op zaoterdig, 18 maart (traditioneel mit half Vaste) gaon fietse. Veurdet veer beg贸ste aan weer ein gesjlaagde toch door de Roersjtreek waerde de oetsjlaag van 贸s jubileumlaoterie bekint gemaak. De oetsjlaag sjteit hie 贸nger.

Miense die pries h枚bbe kinne zich melje door ein mailtje nao roystemkens@home.nl. Veer numme dan berich op wie det geer de pries in bezit kint kriege. NB: Zorg d鈥檙 waal veur det geer uch laot good bewaard want det m贸t geer kinne laote kieke.

Teves wille veer hie ouch nog ins de sjponsore bedanke. Alle prieswinnaars: proficiat en veur de res: bedank det geer mit h枚b gedaon!

PRIESLAOTNUMMER
CADEAUBON TUINCENTRUM SCHMITZ GESJPONSORD DOOR TUINCENTRUM SCHMITZ955
CADEAUBON TUINCENTRUM SCHMITZ GESJPONSORD DOOR TUINCENTRUM SCHMITZ1274
CADEAUBON TUINCENTRUM DANI脣LS GESJPONSORD DOOR TUINCENTRUM DANI脣LS585
CADEAUBON TUINCENTRUM DANI脣LS GESJPONSORD DOOR TUINCENTRUM DANI脣LS1371
CADEAUBON SPECIAALZAAK Har Gootzen & Zn. GESJPONSORD DOOR Har Gootzen & Zn. 1365
CADEAUBON SPECIAALZAAK Har Gootzen & Zn. GESJPONSORD DOOR Har Gootzen & Zn. 103
TEGOEDBON APK KEURING BIE AUTO VAKMEERSTER CUYPERS GESJPONSORD DOOR AUTO VAKMEERSTER CUYPERS705
1 DROOGLOOPMAT GESJPONSORD DOOR SOLID BASE BV302
1 DROOGLOOPMAT GESJPONSORD DOOR SOLID BASE BV477
1 DROOGLOOPMAT GESJPONSORD DOOR SOLID BASE BV343
1 DROOGLOOPMAT GESJPONSORD DOOR SOLID BASE BV2206
1 DROOGLOOPMAT GESJPONSORD DOOR SOLID BASE BV2278
DINNERCHEQUE RESTAURANT BIE DAVE EN MARIE GESJPONSORD DOOR RESTAURANT BIE DAVE EN MARIE419
PORTRET FOTOSHOOT VOOR 1 PERS. BIJ PETER KROON FOTOGRAFIE GESJPONSORD DOOR PETER KROON FOTOGRAFIE671
PORTRET FOTOSHOOT VOOR 1 PERS. BIJ PETER KROON FOTOGRAFIE GESJPONSORD DOOR PETER KROON FOTOGRAFIE275
BALLONVAART VOOR 1 PERSOON GESJPONSORD DOOR IVARO381
HALF VERKE GESJPONSORD DOOR SLAGERIJ BEULEN416
NIEUWE SAMSUNG GALAXY A13 GESJPONSORD DOOR ETELCO TELECOMMUNICATIE2938
OVERNACHTING VOOR 2 PERSONEN HALFPENSION INCL DRANK IN HET BOSHOTEL GESJPONSORD DOOR HET BOSHOTEL1268

Receptie Prins Robert 2

Aank貌mmende Zunjig sjteit 贸s eigen prinse receptie van ozze Grote Prins Robert 2 op 鈥榯 programma. Gaer willen veer uch allemaol oetneudige om 贸s jubilarisse of Prins Robert ein handj te k贸mme dr枚kke en heur te feliciteren. De receptie start 贸m 11.22 oer en zal tot de late uurkes doorgaon.

Veur get lekkers te aete en te drinken zorgt Laco Feel Fit Center maar haaij raekening d鈥檙 mit dat geer hiej allein kint pinne!!

Gaer zeen veer uch aank贸mmende Zunjig!

ZIEKENBEZOEK

Ziekenbezoek K.V. de Markoef:

Na 2 coronajaren waarin fysiek bezoek niet mogelijk was bezoekt KV de Markoef op zaterdag, 4 februari weer (oud) Melickenaren in de verzorgings- en verpleeghuizen in de omgeving.

Die dag krijgen de mensen die vroeger in Melick hebben gewoond de gelegenheid om de carnaval nog eens te herinneren. Prins, jeugdprins en leden van de Raad van 11 gaan dan bij hun langs waarbij een presentje wordt uitgereikt, herinneringen worden opgehaald en  soms nog wat wordt gezongen

Wij weten echter niet waar iedereen woont en aangezien we te maken hebben met privacy gevoelige informatie krijgen we van de instellingen de voor ons belangrijke gegevens niet meer door.

Bij deze een verzoek aan U: indien U iemand kent (vader, moeder, oom, tante, vriend of vriendin) die in 茅茅n van de een verpleeg- of verzorgingshuizen in de buurt verblijft verzoeken wij U om dit door te geven via info@markoef.nl zodat wij voor hun een attentie kunnen bezorgen. Graag opgeven voor 3 februari. Tevens kunt U via dit mailadres ook doorgeven indien er iemand in het ziekenhuis ligt of aan huis gekluisterd is. Donderdag, 16-2 willen we diegenen een bezoek brengen.

OPTOCHREGLEMENT 2023

Reglement voor de carnavalsoptocht 2023.

Vanaf 13.00 uur: Opstellen bij het Laco sportcentrum. De grote wagens stellen zich op, in omgekeerde volgorde, vanaf de Kennedysingel richting Groenstraat. Alle wagens moeten uiterlijk om 13.30 uur opgesteld zijn. Volg ook de aanwijzingen van de verkeersregelaars en de leden van het optochtcomit茅.
Op de parkeerplaats bij het Laco sportcentrum is ruimte voor de Einzelg盲ngers en de groepen.

Vertrek optocht vanaf 14.11 uur via:
Apollolaan, Groenstraat, Dorpsstraat, Kerkstraat, Brouwestraat, Marktstraat, Dr. Nolenslaan, Parklaan, Jacques Schreursstraat, Apollolaan naar de parkeerplaats bij het Laco sportcentrum.
Volgorde van vertrek: De nummer 1 van de optocht vertrekt als eerste vanaf de parkeerplaats en alle andere deelnemers sluiten hierbij aan. De nummers van de wagens sluiten aan bij de volgorde van de groepen en einzelg盲ngers.

Ontbinding: om + 16.00 uur op de parkeerplaats bij het Laco sportcentrum.

Prijsuitreiking: om 17.00 uur in het Laco sportcentrum.

Jurering beoordeling: Er zijn 5 categorie毛n en voor iedere categorie zijn er enkele prijzen: Einzelg盲ngers (1 persoon)
Kleine groepen (2 t/m 8 personen)
Grote groepen (9 of meer personen)
Kleine Wagens Voortgetrokken door een personenauto of kleine tractor. Maximale bakmaat is 3.07 meter bij 1.58 meter.
Grote Wagens Voortbewogen door een vrachtauto o f grote tractor. Afmetingen groter dan 3.07 meter bij 1.58 meter.
De jury is onafhankelijk en bestaat NIET uit leden van de carnavalsvereniging. Over de uitslag van de jury kan niet worden gediscussieerd.
Net als voorgaande jaren zal aan de eerste prijzen van alle categorie毛n naast geldprijzen ook een wisseltrofee verbonden zijn.
Deze wisseltrofee毛n zijn geschonken door inwoners en ondernemers uit Melick en Roermond.
De wisselbekers mogen niet beschadigd worden en dienen ruimschoots (1 maand) voor de nieuwe optocht ingeleverd te worden bij Robert Dani毛ls, Dorpsstraat 69 te Melick.

Debutantenprijs: Deze prijs is sinds 2015 ingevoerd voor de beste debutant in de optocht. De jury beoordeelt wie hiervoor in aanmerking komt.

Voorkom gaten in de optocht. Volg de aanwijzingen op van het optochtcomit茅, de fietsende begeleiders of van de verkeersregelaars op centrale punten opgesteld zijn.

Veiligheid:

 • Afstand tussen de diverse wagens 鈥 groepen 鈥 einzelg盲ngers bedraagt + 20 meter maar te grote gaten of opstoppingen moeten worden voorkomen;
 • Het is verboden geluid boven de wettelijke geluidsnormen te voeren (maximale gevelbelasting = 80 d(B)A);
 • Het is verboden aluminium of plastic confetti, sterretjes, slingers e.d. vanaf de wagens naar het publiek of in de vrije natuur te gooien. Omdat dit materiaal zeer schadelijk is voor het milieu is enkel papieren confetti/serpentines toegestaan;
 • Voertuigen moeten verplicht verzekerd zijn voor deze optocht;
 • Drankgebruik door chauffeurs is ten strengste verboden;
 • Uiteraard dienen chauffeurs in het bezig te zijn van een geldig rijbewijs;
 • Zorg dat er aan elke zijde van de wagen twee mensen lopen zodat geen personen onder de wielen van de wagen terecht kunnen komen;
 • Alle voertuigen dienen verzekerd te zijn;
 • Geen glaswerk of lege flessen of troep op de weg of trottoir gooien;
 • Let op drankgebruik tijdens de optocht: het is geen zuippartij maar een gezellig feest;
 • Deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars of begeleiding/leden van de optochtcommissie;
 • Brandblussers zijn verplicht op de wagens;
 • Indien 1 of meer personen op een wagen aanwezig zijn, dan dienen die wagens voorzien te zijn van een omheining van minimaal 1,20 meter hoog die nagelvast aan het object is gemonteerd;
 • Deelnemers met maskerades en uitbeeldingen die naar de algemene opvattingen aanstootgevend en/of beledigend zijn, worden uitgesloten van deelname. De veiligheid van deelnemers en publiek mag niet in het gedrang komen;
 • Indien het niet verantwoord is om aan de optocht deel te nemen, kan men tot aan de start van de optocht nog uitgesloten worden. Bij twijfel beslist de optochtcommissie en/of het bestuur;
 • Gooien van snoepgoed is niet toegestaan.

Alle schade aan (openbare) eigendommen of werken of vervuiling ervan die wordt veroorzaakt door of vanwege deelnemers aan de optocht zal op de betreffende persoon/personen worden verhaald.

Wij reken op uw medewerking en wensen u een fijne dag toe.

Het optochtcomit茅 van
KV. de Markoef.

MAM TROFEE 2023

Vastelaoveszunjig 19 februari tr猫k de grote optoch van De Markoef en geer kint dan weer mitdoon veur de MAM-Trofee.

Aan de winnaar van dees jeugkategorie waert de MAM-wisseltrofee oetgereik. Idderein, toet 16 jaor, kint zich es deilnummer opgaeve. Ajers kinne mitdoon es begeleider, maar m贸tte 贸ngergesjik zeen aan de jeugdeilnummers. De DEILNUMMERS die  zich opgaeve veur de MAM-wisseltrofee doon AEVEGOOD mit veur de anger prieze in de grote optoch. Geer kint uch opgaeve mit 贸ngersjtaond insjriefformulier. H枚bs se ein sjoon idee, doot dan mit en win de MAM-Trofee.

Insjriefformulier veur de MAM-Trofee:

naam of naam van de groep: 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

contactpersoon: 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.

adres: 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

telefoon: 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

motto: 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹..鈥︹︹︹︹︹︹︹︹

aantal kinjer: 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

muziek / geluid: jao / nae

k贸rte 贸msjrieving: 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹..

Gaef uch op, door ‘t insjriefformulier in te v枚lle en in te levere bie

Els Wolfs, Dorpsstraat 86, 6074 GD Melick.

Sjtichting de MAM

OPTOCH 2023

Optoch:

19 Fibberwarie vanaaf 14.11 oer tr猫k de grote optoch door 鈥檛 d枚rp.
Nao 2 jaor neet te kinne tr猫kke vanwaege det coronagedoons moge veer noe weer.
D鈥檙 is ein wieziging inne route ten gunste van de miense aanne angere kantj vanne Kenedysingel: ipv St. Servaaslaan tr猫k de optoch noe truuk via de Dr. Nolenslaan.
Es geer mit wilt doon vindj geer in deze Heraut ein insjriefformulier womit geer uch kint opgaeve. Ouch veur de jeug toet 16 jaor is d鈥檙 dit jaor weer ein apaarte categorie vanoet de MAM.
Op 贸s website www.markoef.nl kint geer ouch alle informatie vinje: route, reglement, insjriefformulier.

Veer winse uch alvas v盲枚l plezeer bie de veurbereidinge.

INSJRIEFFORMULIER OPTOCH 19 FIBBERWARIE

Nog effe en dan is 鈥檛 weer zo wiet: de grote optoch tr猫k weer door 鈥檛 Markoevelandj.
Wilt geer ouch mitdoon 贸m d鈥檙 same weer get sjoons van te make? Wilt geer kans make op eine pries?

Lever dan 贸ngersjtaond breefke veur vriedig 17 fibberwarie in bie: Els Wolfs, Dorpsstraat 86, 6074 GD Melick.

INSJRIEFFORMULIER OPTOCH 17 FIBBERWARIE:
naam:________________________________________________________________
adres:________________________________________________________________
telefoon:_____________________email:__________________________________
aantal deilnummers:
geluid: jao/nae
Kategorie: grote wage; kleine wage; grote groep; kleine groep of Einzelg盲nger (aansjtrepe waat van toepassing is)
MAM-trofee: jao/nae
K贸rte 贸msjrieving van de oetbeelding: _________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


Biez贸njerhede: ________________________________________________________


Donateursactie K.V. de Markoef

Donateursactie K.V. de Markoef 鈥嬧

Van 9 toet en mit 16 jannewarie hilt K.V. de Markoef h盲枚r jaorlijkse donateursactie. 

Van de opbrings waere de carnavalsaktiviteite die veer organizere betaald. Det l枚p oeterein van aktiviteite veur sjoolkinjer en jeug toet 鈥檛 bezeuk van kranke Melicker miense in 鈥檛 ziekehoes, thoes en in de verpleeghoeze in de 贸mgaeving en van de grote optoch toet de Heilige m猫s.

Dit seizoen h枚bbe veer 6×11 jaorig jubileum en dus ouch get extra aktiviteite. Zo h枚bbe veer in november ein jubileumfees gehaje inne sjporthal mit 2 fantastise aovende en eine kinjermiddig en volg zaoterdig 14 jannewarie eine middig veur de seniore (wo det geer uch nog veur kint opgaeve).

Alle aktiviteite die veer zelf organisere zeen trouwens gratis toegankelik!

Dit jaor k贸mme veer tegeliek ouch mit 贸s jubileumsgezet langs de deur. Dan kint geer keze of geer die wilt koupe veur maar 鈧5,– of det geer geweun ein vriewillige biedrage wilt levere aan 鈥檛 in sjtandj haje van de Melicker vastelaovend.

Ilke biedrage sjt猫lle veer zeer op pries.

Names de Markoef: alvas bedank!

SJEIF GELACHE

Griep uche agenda en blaaijer nao 28 jannewarie 2023 , en sjrief mit ein dieke sjtift Sjeif Gelache d鈥檙 in.

Eine aovendj vol Limburgse en Braobanjdse buuttereedners ein garantie dat uch boek en lachsjpieren weer good geprikkeld waere!

Quanta kosta?? 鈧15 in de veurverkoup en 鈧20 aan de kassa.

Geer kint de kaarten vanaaf aank贸mmende maondig 19 December besjt猫lle via www.markoef.nl/winkel