Voordeelactie K.V. DE MARKOEF

Zoals u normaal van K.V. de Markoef gewend bent komen wij in de 2e en 3e week van januari langs de deur i.v.m. de jaarlijkse donateursactie.

De afgelopen 2 jaar is dit helaas niet mogelijk geweest door Covid.  Voor dit jaar hebben we echter voor een andere opzet gekozen. Het Voordeelboekje.  

Samen met diverse ondernemers in Melick hebben wij leuke acties bedacht. Bij aankopen bij de deelnemende ondernemers ontvangt u variërende kortingen. Door middel van de aanschaf van het voordeelboekje steunt u niet alleen Karnavalsvereniging de Markoef, maar kunt u ook de Melickse ondernemers steunen door hun weer te bezoeken en inkopen bij hun te doen. Het totale voordeel dat u kunt behalen bedraagt meer dan € 35,00.

Op zaterdag 18 juni tussen 09.00u en 13.00u  zullen wij deze voordeelboekjes verkopen op het Kerkplein voor de prijs van slechts € 5,00 per boekje. Misschien zelfs een leuk cadeau voor Vaderdag!

Ook kunt u deze boekjes vanaf heden bestellen via de webshop op www.markoef.nl. De acties zijn geldig t/m 31 augustus 2022!

Äopening Vastelaovend 2021-2022

Vandaag, 11-11-2021 de äopening van de limburgse vastelaovend.
En zo wie idder jaor, äopent ouch KV de Markoef op 11-11 de vastelaovend in Melick.

Veer zeen deze aovend angers es angers begosj.
Nao ‘t gesjpraoke waord richting ozze enige echte Markoef en mit de installatie van ozze nuuje Vors Thomas, höbbe veer ozze waeg vervolg nao Laco veur de installatie van merleefs 12 nuuj leje.

Bie de Markoevekids zeen det:
– Audrey Claessen
– Juul Verstappen
– Noxx Schokker
– Bliss Schokker
– Jools Schokker
– Noa Kemp
– Myla Sanders
– Faya Dominikus

– Janou Aben in de begeleiding van de Kids

Bie de Jeugraod zeen det:
– Stef Verstappen
– Kyan van Leeuwen

-Themby Vink in de begeleiding van de Jeugraod

Here en dames names KV de Markoef winse veer uch allemaol heel erg väol vastelaovesplezeer toe bie ós vereniging ALAAF!

Markoeve en Markoevinne names ‘t besjtuur en de leje van KV de Markoef winse veer uch allemaol vas eine sjoone vastelaovend toe!

Prins Oetroope Canceled!

Leef Vastelaovesvrunj

Taege alle berichtgaevinge in kómme veer op deze biezunjere daag mit ein heel vervaelend berich.

Vandaag bereikte ós ‘t vervaelende nuujts dat Café de Sport ein aantal daag op sjlot mot.Det beteikend dat veer genoodzaak zeen ‘t prins oetrope Aansjtaonde zaoterdig te cancelen.
V’r haope uch aankomende waek meer informatie te kinne gaeve euver wanneer ‘t prinsoetrope waal doorgang kin vinge, maar zo wie eerdere berichte is alles natuurlijk aafhankelijk van de berichtgaevinge van ‘t demissionaire kabinet en de coronaontwikkeling.

Vandaag gaon v’r waal de vastelaovendj äöpene. Nao de äöpening bie ‘t monument trékke veer richting Laco!

K.V. de Markoef

COVID-19 Update

UPDATE!

Leef vastelaovendvierend Roerdale,

Op dit moment gebeurd d’r väöl rondjóm de vastelaovend in Limburg. D’r waere ane eine kantj evenemente aafgelas en op anger plaatse gaeve ze aan door te wille gaon. Det haet ós doon besloete om de köp, net wie ’t vurig jaor, weer bie ein te sjtaeke.

Dinsdigaovend haet ein euverligk plaatsgevonje mit de börgemeister en de vastelaovesvereniging van Roerdale. Dao in is besjlaote óm, op basis van de huidige wèt- en regelgaeving, ós activiteite door te laote gaon.

Vanoet de börgemeister is ein moreel appèl gedaon op ós es vereniginge óm waakzaam óm te gaon mit activiteite of óm dees zellefs neet door te laote gaon. Juus dees moreel kwestie zórg bie ós veur ein duvels dilemma. Aan de eine kantj wille v’r alles gaer door laote gaon, aan de angere kantj zeen v’r de berichte in ’t nuujts die ós doon aafvraoge of v’r hie waal good aan doon.

Oeteindelijk is in samespraok mit de gemeinte besjlaote óm toch prinselikke gezelsjappe oet te gaon rope. En det doon v’r mit de volgende achterligende gedachte:
Gecontroleerd in eige dörp organisere, dao mit wille ver veurkomme det luuj ongecontroleerd nao anger gemeintes of locaties gaon, dao wo ’t waal moog. De gemeinte nump dit ‘t “waterbedeffect”.

D’r zeen ouch maatsjappelikke effecte aan dees activiteite verbónje. Veer wille ’t gemeinsjappelik draagvlak haje en sjteune ronjdóm de vastelaovend. Veur ’t tweede jaor op rie nieks kinne organisere is veur ós es klein vereniginge op d’n doer onhaaibaar.

Veer respectere de noe geljende wèt- en regelgaeving en zalle ós hie ten alle tieje aan conformere. Veer doon hie bie ouch ein beroop op uch:
Bie klachte blief toes en laot uch teste. Veer zölle sjtreng controlere aan de deur op ein geljige ID & QR-code en d’r geldj ein maximaal aantal bezeukers (de 75%-regel).

Moog nao de aankómmende persconferensie (a.s. vriedig) door ’t demissionair kabinet besjloete waere genaome, wodoor ’t neet meer haolbaar is om ein prinsoetrope te organisere dan zölle v’r ós hie bie neerligge en ós activiteit aaflasse.

Names,
K.V. De Markoef, Melick
C.V. de Beerbök, Vlodrop
C.V. De Biemösje, Postert
C.V. De Berggeite, St. Odiliënberg
K.V. D’n Uul van den Grauwert, Mofert
C.V. D’n Doal, Herkenbosch

Oetlik Melicker Vastelaoves Quiz!

Melicker Vastelaoves Quiz

Vorige week heb je in De Heraut kunnen lezen dat K.V. de Markoef de Melicker Vastelaoves Quiz gaat organiseren op 14 februari aanstaande. We merken dat dit wat vragen heeft opgeroepen bij veel mensen. Daarom in dit bericht wat meer informatie.In deze tijd dat er zo weinig kan en mag wil de karnavalvereniging ervoor zorgen dat niemand zich hoeft te vervelen op “vastelaoveszunjig”. De MVQ is een quiz voor jong en oud, voor vriendengroepen en families, offline en online, op afstand, binnen en buiten of gewoon lekker thuis.

De MVQ bestaat uit een boekwerk waarin allerlei vragen en opdrachten staan beschreven die jullie gaan beantwoorden. Dit boekwerk wordt door het comité bij jullie thuis bezorgd inclusief een tas met benodigdheden om de quiz goed uit te kunnen voeren. De vragen en opdrachten variëren van carnavals gerelateerde vragen, algemene vragen, vragen over Melick, open vragen, algemene kennis, rekenkundigheid, fotografie en film en doe opdrachten. Heb je alle vragen ingevuld dan lever je het quizvragenboek met de tas weer in op het aangegeven adres op de envelop. Om jullie extra te motiveren om in te schrijven en mee te doen hebben we gezocht naar mooie prijzen die er te winnen zijn.

1ste plaats: Diner bon van Restaurant Bie Dave & Marie

2de plaats: 11 meter Braadworst van Slagerij beulen

3de plaats: Bowling arrangement bij All-in Echt

4de, 5de en 6de plaats Boodschappentas van Jan Linders t.w.v. €25,00

Verder zal er voor elke deelnemer een deelnemersprijs in de tas zitten die is mogelijk gemaakt door de Raod van ’t Limburgs en Nieuwsblad De Heraut.Natuurlijk hopen we dat jullie massaal gaan inschrijven en meedoen met deze leuke quiz. Je mag met zo veel teams inschrijven als je wil. Het kan dus best zo zijn dat je als individu in meerdere teams bent ingeschreven. Werk je samen met andere mensen die niet in uit één huishouden komen ben je natuurlijk verplicht de regels van het RIVM te hanteren en na te leven. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. Heb je ondanks deze uitleg nog vragen mag je altijd even bellen met onderstaand telefoonnummer.

Inschrijven kan op markoef.nl/winkel , veurzitter@markoef.nl of via telefoonnummer 06-50638787 en kost slechts €11,00 per groep.

Melicker Vastelaoves Quiz!

Beste Markoeve en Markoevinne,

Normaal gesproken zouden wij als KV de Markoef nu al volop bezig zijn geweest aan het carnavalsseizoen 2020/2021.
Menigeen van jullie had waarschijnlijk ook al hier en daar een
activiteit bezocht en alvast mogen “proeven” aan de komende carnavalsdagen.
Echter door Covid-19 zal dit allemaal niet mogelijk zijn dit seizoen.
Maar stilzitten zit niet in onze genen.
Daarom zal er op zondag 14 februari 2021 de Melicker Vastelaoves Quiz plaatsvinden.

Een quiz met een diversiteit aan vragen en opdrachten waar je als team/gezin, houdend aan de geldende RIVM regels, aan kunt deelnemen.
De quiz zal plaatsvinden tussen 13.30 en 17.00u.
De kosten bedragen €11, per team.
Opgeven kan via:

  • www.markoef.nl/winkel,
  • mail kvdemarkoef@home.nl
  • telefoon 06-50638787.

    Hou komende week De Heraut en onze sociale media kanalen in de gaten voor meer informatie.
    Opgave is mogelijk tot uiterlijk 10 februari 2021

    Team MVQ

MARKOEVE VLAGGE TE KOUP

Höb geer nog geine Markoevevlag kinne bemachtige en wilt geer toch ouch zo’n sjoon exemplaar aan de gevel höbbe hange……….DAN IS NOE DE KANS Op www.markoef.nl kint geer deze vlag besjtille.
Veur maar €15,00 kint geer in ’t bezit komme van deze vlag. Hang um tiedes de vastelaovend boete, dan make ver der same ein kleurriek Markoeveriek van.

Oetlevere is vanaaf 1 januari 2021

Vastelaovend & Covid-19

Net wie de zomer en de wintjer is de vastelaovend ouch ein belangriek seizoen det neet zomaar

veurbie geit. Zo gaer wie sommige de kersboum optuge zitte veer es Roerdaler vereniginge ós ózze sjteek op. ’T Geveul óm same te viere, same te genete en same te belaeve is de krach die ós

vastelaovesgekke oet de Roersjtreek drief.

 

Zo wie det geer det van ós gewind zeet doon veer det mit eine gekke sjlaag, väöl sjaele zeiver maar baovenal mit groot respek en verantjwaordelikheid nao mekaar toe.

COVID-19 of neet, dees waardes blieve ten alle tieje geljig. Vastelaovend zal dus altied blieve laeve!

Ein sjoon traditie die nooit verlaore moog gaon. Zeker neet es ’t aan ós lik. Dao make veer ós same

sjterk veur. Det wilt neet zègke det veer ós kinne vrieware vanne huidige wet-en regelgaeving. Veer

höbbe derhalve same besjlaote det idder vereniging nao de meugelikhede kiek binne ‘t eige dörp óm de vastelaovend in te völle binne de geljende wettelijke kaders.

Veer blieve natuurlijk in euverlik mit mekaar, de gemeinte en de Veiligheidsregio en zólle uch blieve

informere euver de óntwikkelinge.

Mit vruntjelikke vastelaovesgroet,

 

K.V. De Markoef, Melick

C.V. D’n Doal, Hèrkebósj

C.V. De Beerbök, Vlorp

C.V. De Biemösje, Postert

C.V. De Berggeite, Berg

K.V. D’n Uul van de Grauwert, Mofert