Programma KV de Markoef

Hie-onger zeet geer ’t programma veur de aankomendje tied, hie kint geer ons vinje mer nog sjooner veer haope uch dao te vinje!!!

Maondig 07-01 
Sjtart Donateursactie 2 t/m 19 januari

Zunjig 10-02 
Receptie Prins Herm I en jubelarisse. (Laco)

Maondig 11-02
Bezeuk basissjool

Zaoterdig 16-02 
Jeug Receptie ( café de sport)

Zaoterdig 23-02 
Boerebroelof

Zunig 24-02 
Dialek Mès en Tore van ’t jaor ( kirk melick)

Vriedig 01-03 
Bezeuk sjool aansjloetend kinjeroptoch

vriedig 01-03 
Jeugmiddig ( laco)

vriedig 01-03 
Optochwermlaupbal ( cafe de sport)

zaoterdig 02-03 
zeen veer op diverse locaties in ‘ t dörp te vinje.

zunjig 03-03 
Optoch en priesoetreiking (Laco)

maondig 04-03 
Kienjer Matine ( café de sport)

maondig 04-03 
Vaerebal ( Dave en Marie)

dinsdig 05-03
Halve Zaole Treffe ( aaftraeje) veurgengers) en sloete vanne vastelaovend ( café de sport)

woonsdig 06-03 
Assekruutske en heringsjèlle

Nuuj veurgengers KV de Markoef!

Zaoter 17 november 2018 woor ’t dan zover, ut veursjtèlle van ós nuuj vergengers. Róndj de klok van 19.11 oer woor ut de beurt aan de Markoevekids.Nao ein spectaculaire act kwoom dao te veursjien: Bing 1e. Bing is 7 jaor aad, breurke van Dewi en is ’t zeunke van Mel en Nicolle Ernst. Hae regeerd mit de sjpreuk Lach en sjpring mit Prins Bing!

Ein uurke later woor het de beurt aan de jeugraod om zich klaor te make, om 20.11 oer begóste zie aan heur show, op het hoogtepuntj kwoom dao te veursjien Tim Dominikus (16) en Rovena Banzinger(17). Tim zit op ‘t citaverde college in Remunj en werk bie jan linders, en Rovena Lup Stage bie de Kruidvat en werkt op ut moment bie de Action. Beide komme oet ein echte vastelaoves familie,broors,zusse,naefkes,nichskes ginge heur al veur. Eljers die versjillende rollen vertolkt hubbe binne de Markoef, kortom ut vastelaovesblood zit biej heur waal good.Zie kinne det sjpel neet allein sjpele en gaon det same doon mit heur adjudanten en secondante. Biej Tim zeen de Adjudanten Tycho Willems en Timo Jeurissen en biej Rovena steit Yvanka Driessen en Aniek Naus heur biej zie gaon ut vastelaovesjaor door mit häöre liefsjpreuk : Oet ’t vrundjsjapslaeve, Vastelaovend belaeve.

Later op de aovend kwaam ut ouch biej de grote Markoef toet óntknuiping mit de presentatie van
Herm Smeets, Herm is 52 jaor jongk en al jaore getrouwd mit Angelique Beckers same hubbe zie twee kienjer Wesley en Sharissa. Herm is gebaore in os buurdurp Hirkenbosch en werkt dao auch al meer es 30 jaor es operator biej de AKZO. In de vrieje tied duit Herm gaer wielrennen of mountainbike en uiteraard zo noe en dan ins get lekker oetaete mit zien vruike en zien vrunj tevens is hae helemaol gek op Zeelandj. Herm is al 12 jaor lid van os sjoon vereniging en haet al heel get functies bekleid, en det wird noe bekroont mit ein Prinssjap in zien 13e jaor. Prins Herm 1e geit det same doon mit zien adjudantenThijs van Woerkom,Kevin Dominikus en Roy Stemkens onger heure liefsjpreuk OUCH HIE SJPEELT DE CHEMIE SAME!

 

 

Met dank aan Peter Kroon Fotografie veur de fantastische foto’s.

Melicker Dörpssjpele 25-08-2018 voor Jong en Oud!

MELICKER DÖRPSSJPELE 2018 WEDEROM VOOR JÓNG EN OUD!

De vastelaovend is ten einde maar KV de Markoef gaat door! En wel met de organisatie van de Melicker Dörpssjpele welke gehouden worden op 25 augustus 2018 op het sportpark van VVVesta te Melick. Waar denk je aan bij het woord Dörpssjpele?  6-kamp, teambuilding, strijd, plezier? Inderdaad als je aan een van deze factoren denkt zit je goed! kamp voor onze jeugdige deelnemers!  Schrijf je daarom direkt in met een team van minimaal en maximaal 6 personen en ga de uitdaging aan en neem het op tegen andere teams en wie weet ga jij er met de wisseltrofee vandoor. Inschrijven kan snel en makkelijk door onderstaand formulier in te vullen of te mailen naar melickerdorpssjpele@outlook.com of kijk op www.markoef.nl onder het kopje Melicker Dörpssjpele. Twijfel niet en schrijf je in!

Organisatie Melicker Dörpssjpele

 

Inschrijfformulier Melicker Dörpssjpele 2018:

Naam Team:                                     ________________________________________________________

Naam Contactpersoon:                ________________________________________________________

Tel nr Contactpersoon:                ________________________________________________________

E-mail Contactpersoon:               ________________________________________________________

 

  Team Naam (verplicht)

  Kids of Volwassen team (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Contactpersoon

  Telefoonnummer

  Rick, Jaidy, Maisha & Lara nuuje veurgengers KV de Markoef

  Mooge veer aan uch veursjtèlle de nuuj veurgengers van Kv de Markoef!!
  Aafgeloupe weekend woor de äöpening van de vastelaovendj dit jaor mit ut veursjtèlle van ós nuuj vergengers.Róndj de klok van 19.11 oer woor ut de beurt aan de Markoevekids.Nao ein spectaculaire act kwoom dao te veursjien Lara Cluitmans, Lara is de dochter van Robert en Anne en grote zus van Juul allemaol lid van Panklaor die al jaore lang mit doon in de Melicker optoch.Lara geit door het laeve es Markoevekids Prinses Lara 1e mit es sjpreuk Gooj de laesbeuk en teikensjpulle aan de kantj, Veer gaon danse door ut Markoevelandj. Ein uurke later woor het de beurt aan de jeugraod om zich klaor te make, om 20.11 oer begóste zie aan heur show, op het hoogtepuntj kwoom dao te veursjien Jaidy de Bruin (14) en Maisha Balvers(13) Jaidy geit nao de Mavo in Remunj en is lid van Jong Nederland en natuurlijk biej de Markoef. Maisha geit nao de Broekhin Remunj en in de vrieje tied lid van Tam-Dance en V.V. Vesta. Zie kinne det sjpel neet allein sjpele en gaon det same doon mit heur adjudanten en secondante Jaden en Tim en biej Maisha steit Jalyssa en Jill heur biej zie gaon ut vastelaovesjaor door mit häöre liefsjpreuk : Ein sjpel, Ein fees!

  Later op de aovend kwaam ut ouch biej de grote Markoef toet óntknuiping mit de presentatie van
  Rick Schreurs, Rick 32 jaor en es klein menke gewoont oppe Dörpsstraot biej Pap en Mam en zien 2 zussen. Toen der net kós laupe ging der gaer mit opa nao ’t veldj en dao begós ut voetballe biej Vesta, wo hae noe nog steeds mit veul plezeer voetbal in ’t 3de. Hae haet jaore slaagwerk gespeeld biej Fluit -en Trommelkorps St. Andreas en biej Drumband Harmonie Concordia. Momenteel duit hae naeve ut voetbal ouch nog biljare biej BC Amicia.Wie hae klaor woor mit zien studie HBO Bouwkunde is hae in 2011 begós mit wirke biej ASW Gevelbouw in Weert. Ein bedrief det ramen, deuren en vliesgevels maakt in aluminium en staol dao begós als werkvoorbereider en sinds kort werkzaam als productieleider. Belangriek hoofsjtök in zien laeve zeen de Meulemen. Vrunj die begós zeen mit carnavalswages boewe om deil te naeme aan de optochte en vastelaovend viere. Later bleek dat zie neet allein good feesjes kinne viere, maar ouch good feesjes kinne gaeve. Prins Rick 1e geit det same doon mit zien adjudanten Jack Munnecom,Bob Janssen en Martin Smeets onger heure liefsjpreuk Prins veur Aeve, Vrunj veur ’t Laeve!

   

  Tips veur ozze nuuje nuuje

  Leef Markoeve en Markoevinne,

  De zomerstop zit der biejnao op en de daag weare donkerder en de nachte waere kaaijer.
  Det beteikend dat de maondj november en de 11e van de 11e akelig dich in de buurt kump.

  Dit jaor gaon we get nuujts doon en gaon veer uch proberen te helpe, zodat geer allemaol mit kint doon mit de toto. Vanaaf volgende weak gaon veer uch 4 waeke lang eine tip per waek geave dae betrekking heat op ozze nuje prins/prinsepaar.

  Zodat geer allemaol veur maar €1 per stum mit kint doon aan de toto en geer allemaol kans kint maake op €55 cash!! Haaij dus os facebook pagina in de gate en stum!!!!

  ÄÖPENING MIT UT OETROPE VAN OS NUUJ VEURGENGERS!!

  11e van de 11e ÄÖPENING MIT UT OETROPE VAN OS NUUJ VEURGENGERS!!

  Ouch dit jaor äöpene veer es carnavalsvereniging de vastelaovend traditiegetroew op 11-11-2017 Róndj de klok van 17:49oer verzamele veer ós bie ózze Markoef aan de kèrk. Dit jaor sjteit dao weer get speciaals te gebeure: veer gaon dao namelik ózze nuje Veurzitter Robert Cluitmans installere. Aansloetend zulle veer os nao Cafe de Sport gaon begaeve veur het oetrope van os nuuj veurgengers. Langzaam wird der al flink gesjpeculeerd, en komme de zenuwe bie os veurgengers nao veure. Dit jaor starte v’r mit het veursjtèlle van ós nuuj Markoevekids prinske of prinsesje zo róndj de klok van 19.11 oer. Get later op de aovend gaon v’r kieke nao waem ós bie de jeug veur zal gaon. ‘T 57e jeugprinsepaar wird oetgerope róndj de klok van 20.11 oer. En dan brandj het spektakel los want róndj de klok van 22.00 oer gaon v’r kieke waem de grote prins of prinsepaar geit waere veur dit jaor. Veer kinne uch zègke det de sjpanning hoog zal oploupe. Deze sjone aovend waert muzikaal omlies door DJ Olaff dae garant sjteit veur ’t verzorge van eine sjpetterende aovend.
  Zit dus alvas 11 november 2017 in ugge agenda – vanaaf 19 oer in Café de Sport in Melick.
  Deze aovend waert meugelijk gemaak door Café de Sport!

  Haaj ós Facebook inne gate veur meer informatie!!